Máte nad 50 zaměstnanců? Pak musíte mít vyřešenou ochranu oznamovatelů v souladu se zákonem. Vyřešíme ji za Vás během jednoho dne.
Oznam.to
Přihlášení
ENNapsat oznámení
Oznam.to
Administrace

Nezavírej oči, Oznam.to!

Oznam.to vám kompletně vyřeší ochranu oznamovatelů. Pokud hledáte kvalitní, rychlé a levné řešení, tak jsme tu právě pro vás.
 • Aplikace k upozornění na nezákonné nebo neetické jednání
 • Vypracujeme vám interní dokumentaci na míru a proškolíme zaměstnance
 • Maximální bezpečnost dat v souladu s GDPR a ISO 27001
ISO 27001
Vyzkoušet ZDARMA
Nezávazně. Bez zadaní karty.
4,8
hodnocení 4,8
Hodnocení 800+ uživatelů
ISO 27001Whistleblowing aplikace

Naši klienti

a dalších 800 spokojených klientů

Proč Oznam.to?

Máte nad 50 zaměstnanců?

Pak se Vás týká zákon č. 171/2023Sb., O ochraně oznamovatelů.

Zajišťuje ochranu osob, které upozorňují na porušení práv. Podle tohoto zákona musíte zřídit nezávislý, bezpečný a anonymní oznamovací kanál pro interní potřeby.

Oznam.to přichází jako komplexní platforma, která řeší povinnost vzniklou novou legislativou. Do ruky se Vám dostane nástroj, který splňuje veškerá kritéria a je uživatelsky přátelský.

Oznam.to vám pomůže splnit zákonnou povinnost a zároveň tím dáte najevo svým zaměstnancům, že na jejich názoru záleží, že vám není lhostejné prostředí v jakém společně pracujete. Se spokojeností roste produktivita - whistleblowing Vám ušetří čas, peníze a pomůže udržet nastavenou firemní kulturu.

Zákon o ochraně oznamovatelů, zákon č. 171/2023 Sb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie tzv. směrnice o whistleblowing - ke stažení v PDF
Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie - ke stažení v PDF

Věděli jste že…

…v roce 2018 Čech pracující na německé nákladní lodi zjistil, že vedení lodi úmyslně vyvádělo olej do moře za použití speciálně vbudovaných trubek. Toto jednání ohrožující životní prostředí oznámil a na základě jeho ohlášení byla společnosti udělena pokuta za porušování mezinárodního práva ve výši 3,5 milionu dolarů a za znečišťování moře pokuta $50 milionů. Český whistleblower byl za své statečné jednání oceněn.

Vyřešte zákon jedním rázem

Oznam.to funguje jakožto komplexní platforma, která zajistí vše, co zákon vyžaduje. K tomu získáte bonus v podobě několika praktických služeb.

Co umí náš oznamovací systém?

Spravovat oznámení včetně přehledných statistik
Hlídat veškeré zákonné lhůty a termíny
Dvoufázové zabezpečení
Správu uživatelů a exportování dat
Anonymní chat s oznamovatelem
Whistleblowing aplikace
Aplikace Oznam.to vizitka

Co od nás tedy dostanete?

Aplikaci Oznam.to

Vnitřní oznamovací systém pro zaměstnance s přehlednou administrací včetně grafických podkladů pro zaměstnance

Dokumentaci

Vypracujeme pro vás kompletní dokumentaci, včetně informace pro zaměstnance

Školení

Pro zaměstnance i vedení máme připravené školení jak prostřednictvím e-learningu, tak formou prezenčního školení

Příslušná osoba pro whistleblowing

Poskytneme vám služby naší příslušné osoby, která se bude starat o celou oblast whistleblowingu

Nejčastější dotazy k nové právní úpravě o whistleblowingu

Nová právní úprava ochrany osob oznamujících porušení práva - tzv. whistleblowerů.

Cílem zákona je nastavit pravidla pro oznamování porušení práva. Organizace například budou muset v rámci své interní struktury vytvořit systém, pomocí kterého budou moci oznamovatelé upozornit na nekalé praktiky a zajistit jejich ochranu a bezpečnost. Legislativa přináší důležité změny nejen pro veřejný sektor, ale i pro ten soukromý. Soukromým právnickým osobám nařizuje zřídit interní systém pro nahlášení protiprávního jednání.

Od kdy platí zákon o ochraně oznamovatelů?

Zákon nabyl účinnosti dne 1. srpna 2023.

Koho se nová právní úprava týká?

Nová právní úprava přinese důležité změny nejen pro veřejný sektor, ale i pro ten soukromý. Cílem legislativy je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Poškození veřejného zájmu má spočívat v porušení práva v předem definovaných oblastech. Jde například o oblast veřejných zakázek, finančních služeb, praní peněz a financování terorismu, ochrany životního prostředí a další. Oznamovatelé protiprávního jednání budou chráněni jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Co musím udělat, abych splnil požadavky nové právní úpravy?

1) Zavedení interního oznamovacího systému - Organizace musí zavést interní oznamovací systém a mechanismy, které slouží k anonymnímu nahlašování oznámení a řešení protiprávního jednání.

2) Proškolení zaměstnanců - Cílem školení je komplexně seznámit účastníky s problematikou interního systému pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy.

3) Jmenování příslušné osoby - Zaměstnavatel musí jmenovat příslušnou osobu (možnost externího dodavatele), která spravuje pro zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém, Příslušnou osobou může být jen osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude práva a povinnosti podle tohoto zákona řádně vykonávat.

Kdo musí zřídit vnitřní oznamovací systém?

Vnitřní oznamovací systém zavede zaměstnavatel, který je:

a) veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou těch, kteří zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců a obce s méně než 10 000 obyvateli;

b) zaměstnavatelem, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 50 zaměstnanců, nebo

c) zaměstnavatelem vykonávajícím činnost v oblasti finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele.

Jak zajistím, abych naplnil požadavek nezávislosti?

Zajištění nezávislosti a samostatnosti je důležitou podmínkou. Oznamovací systém musí být oddělený od obecných komunikačních kanálů, včetně těch, které organizace používá k interní a externí komunikaci (například firemní e-mailová adresa). Systém musí být vytvořen a provozován způsobem, který zajišťuje úplnost a důvěrnost informací, tzn. brání přístupu neoprávněných pracovníků příslušné organizace a umožňuje uchovávat informace v trvalé podobě pro případ dalšího šetření.

Hrozí mi nějaká pokuta?

Pokud se zaměstnavatel dopustí přestupku odvetného opatření vůči oznamovateli, hrozí mu pokuta ve výši až 1 000 000 Kč. Naopak pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že učiní vědomě nepravdivé oznámení o protiprávním jednání hrozí ji pokuta až 50 000 Kč.

Co jsou odvetná opatření?

Odvetným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí jednání vyvolané oznámením, které poškozuje oznamovatele, nebo zasahuje do jeho práv či oprávněných zájmů.

Musí být jmenována příslušná osoba pro tuto oblast?

Ano, je potřeba jmenovat příslušnou osobu(pověřence) pro tuto oblast, který bude řešit jednotlivá oznámení a vykonávat práva a povinnosti dle zákona. Příslušnou osobou může být jen osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude práva a povinnosti podle tohoto zákona řádně vykonávat.

Novinky z oboru

Whistleblower na ministerstvu spravedlnosti, který lže?

Stali jste se příslušnou osobou? Hrozí vám pokuta až 100 tisíc korun.

Co musí splňovat příslušná osoba dle zákona o ochraně oznamovatelů?

Nový zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., vyšel ve sbírce zákonů.

Senát schválil zákon o ochraně oznamovatelů. Překvapení se nekonalo.

Sněmovna schválila zákon o ochraně oznamovatelů. Zákon se týká všech zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci.

Co by měla obsahovat interní směrnice o ochraně oznamovatelů?

Jak vyřešit ochranu oznamovatelů v 5 krocích?

Evropská komise podala na Česko žalobu, kvůli neprovedení směrnice o ochraně oznamovatelů.

Koalici rozděluje zákon o ochraně whistleblowerů. Není shoda na jeho podobě.

Kanceláře kde se děje whistleblowing

Nepřehlížejte a začněte jednat

Čas od času se objeví problém, který lze jen stěží komunikovat osobně. Platforma Oznam.to nabídne Vašim zaměstnancům možnost anonymně na registrované nekalosti upozornit. Problém se dostane do rukou kompetentní osoby, která se jím bude moci zabývat a v případě potřeby i dále komunikovat s odesílatelem.
Vyzkoušet ZDARMA
Nezávazně. Bez zadaní karty.

Začněte budovat přátelskou atmosféru ve Vaší firmě. Jednoduše.

Základní

299 Kč
Součástí je:
Aplikace Oznam.to
Zvýhodněná cena:
Příslušná osoba 499 Kč / hod
Možnost objednat aplikaci Zastav.to za 199 Kč / měsíc
Mám zájem

Oblíbený

499 Kč
Součástí je:
Aplikace Oznam.to
Dokumentace
Školení
Zvýhodněná cena:
Příslušná osoba 499 Kč / hod
Možnost objednat aplikaci Zastav.to za 199 Kč / měsíc
Mám zájem

Prémiový

999 Kč
Součástí je:
Aplikace Oznam.to
Dokumentace
Školení
Příslušná osoba 10 hodin / měsíc
Zvýhodněná cena:
Možnost objednat aplikaci Zastav.to za 199 Kč / měsíc
Mám zájem

Nejste si jistí? Poradíme. Ozvěte se.

737 328 987
Call centrum


  Chráněno službou reCAPTCHA - Ochrana soukromí a Smluvní podmínky

  Kdo za tím stojí
  Aplikace Oznam.to je provozována společností Lexnova s.r.o., která se specializuje na kombinaci práva, IT a poradenství.
  Lexnova
  Akční nabídka!
  V roce 2023 jsme našim klientům ušetřili 2 mil. Kč.


   Chráněno službou reCAPTCHA - Ochrana soukromí a Smluvní podmínky

   Top cross