Máte nad 50 zaměstnanců? Pak musíte mít vyřešenou ochranu oznamovatelů v souladu se zákonem. Vyřešíme ji za Vás během jednoho dne.
Oznam.to
Přihlášení
ENNapsat oznámení
Oznam.to
Administrace
Zpět na službu Oznam.to

Co musí splňovat příslušná osoba dle zákona o ochraně oznamovatelů?

Oznam.to
5. 11. 2023

Požadavky na příslušnou osobu nalezneme § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Jako podmínky výkonu činnosti příslušné osoby návrh zákona předepisuje pouze bezúhonnost (ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů), zletilost a plnou svéprávnost.

Nicméně povinný subjekt by měl také posoudit i odborné a morální předpoklady příslušné osoby k plnění povinností dle zákona. Pokud se ukáže, že osoba není důvěryhodná, nebo není schopna plnit svoje povinnosti, pak není vhodná pro výkon funkce příslušné osoby.

Osoba nesplňuje požadavek na bezúhonnost, pokud:

  • byla odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena,
  • nebo která byla v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 zákona.

Příslušná osoba, která přestala splňovat podmínky bezúhonnosti je povinna tuto skutečnost oznámit povinnému subjektu, nebo osobě, která vede pro povinný subjekt vnitřní oznamovací systém, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

V případě, kdy příslušná osoba přestala splňovat podmínky na ní kladené je povinnému subjektu uložena povinnost zrušit určení této osoby a určit bez zbytečného odkladu jinou příslušnou osobu splňující požadavky návrhu zákona.

Na závěr nesmíme zapomenout na povinnost povinného subjektu sepsat záznam o poučení příslušné osoby o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona.

Akční nabídka!
V roce 2023 jsme našim klientům ušetřili 2 mil. Kč.


    Chráněno službou reCAPTCHA - Ochrana soukromí a Smluvní podmínky

    Top cross