Máte nad 50 zaměstnanců? Pak musíte mít vyřešenou ochranu oznamovatelů v souladu se zákonem. Vyřešíme ji za Vás během jednoho dne.
Oznam.to
Přihlášení
ENNapsat oznámení
Oznam.to
Administrace
Zpět na službu Oznam.to

Co by měla obsahovat interní směrnice o ochraně oznamovatelů?

Oznam.to
1. 4. 2023

Blíží se účinnost zákona o ochraně oznamovatelů. Každá organizace, která zaměstnává 50 a více zaměstnanců, by měla přijmout interní pravidla pro ochranu oznamovatelů. Sepsali jsme pro vás několik bodů, které by tato vzorová interní směrnice o ochraně oznamovatelů měla obsahovat.

Interní směrnice o ochraně oznamovatelů, známá také jako whistleblowing policy, by měla obsahovat následující body:

 1. Úvod
 • Vysvětlení důležitosti whistleblowingu a proč organizace podporuje oznamování nekalých praktik.
 • Definice základních termínu např."oznamovatel".
 • Vysvětlení, proč je důležité chránit oznamovatele před odvetou.
 1. Postup oznamování
 • Způsoby, jakými oznamovatelé mohou podat své hlášení (např. aplikace, interní linka, emailová adresa, webový formulář).
 • Jaký postup bude organizace následovat po obdržení hlášení (např. zpracování, vyšetření, zodpovězení).
 • Zaručení anonymity a ochrany oznamovatele před odvetou.
 1. Kdo může být oznamovatelem
 • Vysvětlení, kdo může být oznamovatelem (např. zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, externí konzultanti).
 • Zaručení, že každý oznamovatel bude chráněn před odvetou bez ohledu na to, jaký je jeho vztah k organizaci.
 1. Ochrana oznamovatele před odvetou
 • Záruka, že žádný oznamovatel nebude perzekuován nebo následně penalizován za své hlášení.
 • Vysvětlení, jak organizace bude chránit oznamovatele před odvetou (např. anonymita, omezení přístupu k osobním údajům oznamovatele).
 1. Ochrana údajů
 • Zajištění, že všechna osobní data oznamovatelů budou spravována v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.
 • Zajištění, že všechny informace týkající se oznamování budou důvěrné a že budou sdíleny pouze s oprávněnými osobami.
 1. Kontakty
 • Poskytnutí kontaktů, na kterých se oznamovatelé mohou obrátit v případě dotazů.
 • Uvedení jména osoby, která bude odpovědná za správu whistleblowing policy a za koordinaci ochrany oznamovatelů v organizaci.
 1. Revize směrnice
 • Uvedení, jak často bude tato policy revidována a aktualizována, aby zůstala aktuální a účinná
 1. Schválení a datum účinnosti
 • Identifikace osoby nebo týmu, který schvaluje tuto směrnici.
 • Datum účinnosti směrnice a případné přechodné období, během kterého budou oznamovatelé informováni o nové směrnici.
 • Ujištění se, že všichni zaměstnanci a ostatní zainteresované strany jsou informováni o nové směrnici a vědí, jak ji uplatňovat v praxi.

Doufáme, že vám naše vzorová směrnice pomohla. V případě dotazů neváhejte se obrátit na naše odborníky na e-mailu info@oznam.to.

Akční nabídka!
V roce 2023 jsme našim klientům ušetřili 2 mil. Kč.


  Chráněno službou reCAPTCHA - Ochrana soukromí a Smluvní podmínky

  Top cross