Máte nad 50 zaměstnanců? Pak musíte mít vyřešenou ochranu oznamovatelů v souladu se zákonem. Vyřešíme ji za Vás během jednoho dne.
Oznam.to
Přihlášení
ENNapsat oznámení
Oznam.to
Administrace
Zpět na službu Oznam.to

Jak vyřešit ochranu oznamovatelů v 5 krocích?

Oznam.to
16. 3. 2023

Nejspíše jste zaregistrovali novou evropskou legislativu týkající se ochrany oznamovatelů. Ochrana oznamovatelů, kteří upozorňují na nezákonné, neetické nebo nebezpečné praktiky, je důležitá pro zajištění spravedlnosti a bezpečnosti. V následujících 5 krocích vám vysvětlíme, jak na to.

 

Krok 1: Zavedení interního oznamovacího systému.

V prvním kroku je třeba zavést interní oznamovací systém, který bude umožňovat zaměstnancům snadno a bezpečně oznamovat porušení vnitřních pravidel nebo etických standardů ve firmě. Tento systém by měl být snadno přístupný a zabezpečený tak, aby byla zaručena důvěrnost oznamování.

 

Krok 2: Jmenování pověřené osoby, která bude prověřovat jednotlivá oznámení.

Dalším krokem je jmenování pověřené osoby, která bude mít za úkol prověřovat jednotlivá oznámení a zajistit, aby byla zajištěna ochrana oznamovatelů. Tato osoba by měla být nezávislá a mít dostatečné pravomoci a zdroje k tomu, aby mohla provést kvalitní prověření.

 

Krok 3: Proškolení všech zaměstnanců a poučení je o jejich právech.

Třetím krokem je proškolení všech zaměstnanců ohledně oznamování a jejich práv v této oblasti. Zaměstnanci by měli být poučeni o tom, jak oznamovat porušení vnitřních pravidel a etických standardů, jakým způsobem bude jejich oznamování zpracováno a jaké ochranné mechanismy jsou pro ně k dispozici.

 

Krok 4: Přizpůsobení interní dokumentace.

Čtvrtým krokem je přizpůsobení interní dokumentace, jako jsou etický kodex a firemní pravidla, tak, aby zahrnovala ustanovení o ochraně oznamovatelů a oznamování porušení. Tyto dokumenty by měly obsahovat informace o oznamovacím systému a o tom, jakým způsobem budou chráněny oznamovatele.

 

Krok 5: Pravidelné vyhodnocování

Posledním krokem je pravidelné hodnocení efektivity interního oznamovacího systému a provádění potřebných úprav a zlepšení. Toto hodnocení může být prováděno například formou anonymních dotazníků mezi zaměstnanci. Na základě těchto vstupů by pak mohly být navrženy a provedeny další úpravy a zlepšení systému, aby byla zajištěna co nejvyšší ochrana oznamovatelů a co nejvyšší efektivita oznamovacího systému jako celku.

Akční nabídka!
V roce 2023 jsme našim klientům ušetřili 2 mil. Kč.


    Chráněno službou reCAPTCHA - Ochrana soukromí a Smluvní podmínky

    Top cross